نمایش یک نتیجه

فرفره زمینی نارگستر

  • اجرا روی زمین
  • تایم سوخت 3 الی 5 ثانیه
  • وزن 9 گرم
  • رنگهای مختلف در اجرا